Γιατι να μάθετε γαλλικά;

 • Είναι μια γλώσσα που ομιλείται σε όλο το κόσμο και που σας επιτρέπει να ταξιδεύετε (220 εκατομμύρια γαλλόφωνοι σήμερα, 700 εκατομμύρια μέχρι το 2050)
 • Είναι ένα πλεονέκτημα για τις σπουδές στη Γαλλία, για την εύρεση εργασίας και για την επαγγελματική σας καριέρα.
 • Είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα για της διεθνείς σχέσεις
 • Είναι η γλώσσα του Πολιτισμού, του έρωτα και του πνεύματος που σας επιτρέπει να ανοίξετε τους ορίζοντες σας.

Επιλέξτε ποιότητα!

Έχοντας μια πολύχρονη πείρα στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας το IFC προσφέρει μαθήματα ποιότητας εξασφαλισμένα απο γαλλους, γαλλόφωνους ή κύπριους καθηγητές πτυχιούχους των καλύτερων γαλλικών πανεπιστημίων στους οποίους παρέχετε κάθε χρόνο συνεχής κατάρτιση για να μπορούν να χρησιμοποιούν με επιτυχία τις τελευταίες και πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας. Όλα μας τα μαθήματα διδάσκονται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CECR).
Τα αποτελέσματα των μαθητών του Γαλλικού Ινστιτούτου στις γαλλικές εξετάσεις αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των μαθημάτων. Είναι τα καλύτερα αποτελέσματα στη Λευκωσία.

Cours intensifs

French version - γαλλική έκδοση

pdfTélécharger le planning des cours 2017-2018

Le programme intensif est un cycle de 60 à 80h de formation à raison de 3 séances par semaine. Ces cours permettent d'atteindre jusqu'à 3 niveaux du CECR durant l'année. Le prix varie de 400 à 710€.

Les groupes seront constitués à partir de 6 inscrits.

Pour plus d'information, contactez-nous au 22 45 93 35

Lieu: Institut français de Chypre – 59 Strovolos Avenue, 2018 Nicosie

Εργαστηρια για την προετοιμασια του Β2 του CECR ( Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες)

ΕΞΈΤΑΣΗ ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ 2018

Προθεσμία εγγραφής μέχρι τις 24 Νοεμβρίου

240 € για 3 δεξιότητες - 6 μαθητές τουλάχιστον για τη δημιουργία μιας ομάδας

 Για τις μέρες και τις ώρες των εργαστηριών πατήστε εδώ

C2 - Maîtrise

French version - γαλλική έκδοση

Objectif: comprendre sans effort tout ce qui est lu et entendu, pouvoir en faire une synthèse cohérente, s'exprimer couramment avec nuance sur des sujets complexes.

CompétencesJe peux :
Ecouter
 • Comprendre le langage oral, que ce soit dans les conditions du direct ou dans les médias et quand on parle vite, à condition d'avoir du temps pour me familiariser avec un accent particulier.
Conversation
 • participer sans effort à toute conversation ou discussion et être suis aussi très à l'aise avec les expressions idiomatiques et les tournures courantes,
 • M'exprimer couramment et exprimer avec précision de fines nuances de sens,
 • Faire marche arrière, en cas de difficulté, pour y remédier avec assez d'habileté pour qu'elle passe presque inaperçue,
 • Présenter une description ou une argumentation claire et fluide dans un style adapté au contexte,
 • Construire une présentation de façon logique et aider mon interlocuteur à remarquer et à se rappeler les points importants.
Lire
 • Lire sans effort tout type de texte, même abstrait ou complexe quant au fond ou à la forme, par exemple un manuel, un article spécialisé ou une œuvre littéraire.
Ecrire
 • Ecrire un texte clair, fluide et stylistiquement adapté aux circonstances.
 • Rédiger des lettres, rapports ou articles complexes, avec une construction claire permettant au lecteur d'en saisir et de mémoriser les points importants.
 • Résumer et critiquer par écrit un ouvrage professionnel, un dossier d'actualité ou une œuvre littéraire.

C1 - Autonome

French version - γαλλική έκδοση

Objectif : Bonne maîtrise générale et spontanée de la langue: comprendre une large gamme de textes parfois implicites. S'exprimer couramment et de façon bien structuré sur des sujets complexes.

Ecouter
 • Comprendre un long discours même s'il n'est pas clairement structuré et que les articulations sont seulement implicites,
 • Comprendre les émissions de télévision et les films sans trop d'effort.
Conversation
 • M'exprimer spontanément et couramment sans trop  devoir chercher mes mots,
 • Utiliser la langue de manière souple et efficace pour des relations sociales ou professionnelles,
 • Exprimer mes idées et opinions avec précision et lier mes interventions à celles de mes interlocuteurs,
 • Présenter des descriptions claires et détaillées de sujets complexes, en intégrant des thèmes qui leur sont liés, en développant certains points et en terminant mon intervention de façon appropriée.
Lire
 • Comprendre des textes factuels  longs et complexes et en apprécier les différences de style,
 • Comprendre des articles spécialisés et de longues instructions techniques même lorsqu'ils ne sont pas en relation avec mon domaine.
Ecrire
 • Produire un texte clair et bien structuré et développer mon point de vue,
 • Ecrire sur des sujets complexes dans une lettre, un essai ou un rapport, en soulignant les points que je juge importants,
 • Utiliser un style adapté au destinataire.

B2 - Avancé

French version - γαλλική έκδοση

Objectif: Bonne Maîtrise de la langue: comprendre l'essentiel d'un texte complexe, participer à une conversation sur un sujet général de façon clair et détaillée en donnant des avis argumentés dans un discours fluide.

Ecouter
 • Comprendre des conférences et des discours assez longs et même suivre une argumentation complexe si le sujet m'en est relativement familier, (documents authentiques),
 • Comprendre la plupart des émissions de télévision sur l'actualité et les informations,
 • Comprendre la plupart des films en langue standard. 
Conversation
 • Communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance qui rend possible une interaction normale avec un locuteur natif,
 • Participer activement à une conversation dans des situations familières, présenter et défendre mes opinions,
 • M'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets relatifs à mes centres d'intérêt,
 • Développer un point de vue sur un sujet d'actualité et expliquer les avantages et les inconvénients de façons différentes.
Lire
 • Lire des articles et des rapports sur des questions contemporaines dans lesquels les auteurs adoptent une attitude particulière ou un certain point de vue,
 • Comprendre un texte contemporain en prose
Ecrire
 • Ecrire des textes clairs et détaillés sur une grande gamme de sujets relatifs à mes intérêts,
 • Ecrire un essai ou un rapport en transmettant une information ou en exposant des raisons pour ou contre une opinion donnée,
 • Ecrire des lettres qui mettent en valeur le sens que j'attribue personnellement aux événements et aux expérience

B1.1: Intermédiaire Scolaire et B1: Intermédiaire

French version - γαλλική έκδοση

Objectif B1.1 scolaire: Maîtrise efficace mais encore limitée de la langue, se faire comprendre, répondre aux messages de la vie courante, maîtriser les structures de base du français et parvenir à une bonne prononciation.

Objectif B1: Maîtrise efficace de la langue de base, comprendre un langage clair et standard, être autonome en voyage et parler de ses centres d'intérêt, de ses projets et donner des explications brèves. Tenir un discours cohérent et structuré à l'oral comme à l'écrit.

Ecouter
 • Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de sujets familiers concernant le travail, l'école, les loisirs, etc
 • Comprendre l'essentiel de nombreuses émissions de radio ou de télévision sur l'actualité ou sur des sujets qui m'intéressent à titre personnel ou professionnel si l'on parle d'une façon relativement lente et distincte.
Conversation
 • Faire face à la majorité des situations que l'on peut rencontrer au cours d'un voyage dans une région où la langue est parlée,
 • Prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers ou d'intérêt personnel ou qui concernent la vie quotidienne (par exemple famille, loisirs, travail, voyage et actualité),,
 • Structurer des idées de manière simple afin de raconter des expériences et des événements, mes rêves, mes espoirs ou mes buts.
 • Donner brièvement les raisons et explications de mes opinions ou projets.
 • raconter une histoire ou l'intrigue d'un livre ou d'un film et exprimer mes réactions
Lire
 • Comprendre des textes rédigés essentiellement dans une langue courante ou relative à mon travail,
 • Comprendre la description d'événements, l'expression de sentiments et de souhaits dans des lettres personnelles.
Ecrire
 • Ecrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou qui m'intéressent personnellement,
 • Ecrire des lettres personnelles pour décrire expériences et impressions.

A2 - Elémentaire

French version - γαλλική έκδοση

Objectif : Maîtrise élémentaire de la langue: comprendre des phrases sur des sujets familiers et communiquer dans des situations courantes. Produire des messages simples du domaine familier à l'oral comme à l'écrit pour atteindre le niveau A2 du CECR

CompétencesJe peux :
Ecouter
 • Comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent relatifs à ce qui me concerne de très près (par exemple moi-même, ma famille, les achats, l'environnement proche, le travail)
 • Saisir l'essentiel d'annonces et de messages simples et clairs.
Conversation
 • Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des activités et des sujets familiers,
 • Avoir des échanges très brefs même si, en règle générale, je ne comprends pas assez pour poursuivre une conversation,
 • Utiliser une série de phrases ou d'expressions pour décrire en termes simples ma famille et d'autres gens, mes conditions de vie, ma formation et mes activités.
Lire
 • Lire des textes courts très simples
 • Trouver une information particulière prévisible dans des documents courants comme les petites publicités, les prospectus, les menus et les horaires, etc
 • Comprendre des lettres personnelles courtes et simples.
Ecrire
 • Ecrire des notes et messages simples et courts
 • Ecrire une lettre personnelle très simple, par exemple de remerciements.

A1.1: Découverte Scolaire et A1: Débutant

French version - γαλλική έκδοση

Objectif A1 : maîtriser des expressions familières, comprendre des situations simples de la vie quotidienne et communiquer de façon simple.

CompétencesJe peux :
Ecouter
 • Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de moi-même, de ma famille et de l'environnement concret et immédiat, si les gens parlent lentement et distinctement.
Conversation
 • Communiquer, de façon simple, à condition que l'interlocuteur soit disposé à répéter ou à reformuler ses phrases plus lentement et à m'aider à formuler ce que j'essaie de dire.
 • Poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont j'ai immédiatement besoin, ainsi que répondre à des questions,
 • Utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire mon lieu d'habitation et les gens que je connais, 
Lire
 • Comprendre des noms familiers, des mots ainsi que des phrases très simples, par exemple dans des annonces, des affiches ou des catalogues.
Ecrire
 • Ecrire une courte carte postale simple, par exemple de vacances,
 • Apporter des détails personnels dans un questionnaire, inscrire par exemple mon nom, ma nationalité et mon adresse sur une fiche d'hôtel.

Programme annuel

French version - γαλλική έκδοση

Année scolaire 2017 - 2018

pdfTélécharger la liste des classes 2017 - 2018

Rentrée le 18 septembre - Clôture des inscriptions : Le 11 septembre 2017 

Le programme permet d'atteindre un niveau du CECR par la pratique régulière de la langue française et de se perfectionner en compréhension et expression, orales et écrites. La pédagogie mise en œuvre s'inscrit dans une démarche communicative et interactive, les outils multimédia font partie intégrante de la méthode d'apprentissage.

La durée de formation varie de 90h à 165h suivant les niveaux à raison de 2 à 3 cours par semaine. Le prix varie de 620€ à 750€. Le règlement peut se faire en trois fois.

Les groupes seront constitués à partir de 6 inscrits.

Pour plus d'information, contactez-nous au 22 45 93 35

Lieu: Institut français de Chypre  – 59, Avenue Strovolos - 2018 Nicosie