Γραφείο Εξετάσεων

Το Γραφείο Εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή/και εγγραφές στις ακόλουθες μέρες και ώρες :

Δευτέρα 9h00-12h30
Τρίτη 9h00-12h30 και
15h00-17h30
Τετάρτη 9h00-12h30
Πέμπτη 9h00-12h30 και
15h00-17h30
Παρασκευή 9h00-14h30

Contact

Εξετάσεις - Τα πιο διαβασμένα άρθρα

Présentation TCF

French version - γαλλική έκδοση

Le TCF (Test de  connaissance  du  français) positionne  les  candidats  sur  l’un  des  six niveaux du  CECRL.

Les questions sont présentées dans un ordre de difficulté progressive allant du niveau A1 au niveau C2.

Il est composé de trois épreuves obligatoires et de deux épreuves complémentaires.

TCF FR
Les épreuves obligatoires se présentent sous la forme d'un questionnaire à choix multiple comportant 76 questions au total. 

Formulaire d'inscription  

Manuel du candidat

Pour plus d'informations : http://www.ciep.fr/tcf