Γαλλική Αποστολή στην Αμαθούντα

vignet amathonte siteΟ αρχαιολογικός αυτός Χώρος αποτελούσε αίνιγμα για τους Ιστορικούς.

amathonte statueΣύμφωνα με τον Θεόπεμπτο, η πόλη της Αμαθούντας είχε αρχικά καταληφθεί από αυτόχθονες που επρόκειτο για ένα μικτό πληθυσμό Φοινίκων και Ελλήνων και οι οποίοι μιλούσαν μια ιδιαίτερη γλώσσα που μέχρι και σήμερα δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. Έπειτα η πόλη διοικείτο από Έλληνες βασιλιάδες οι οποίοι όμως ακολουθούσαν μια ευνοϊκή πολιτική προς τους Πέρσες. Σταδιακά οι ανασκαφές στην Αμαθούντα επιβεβαίωσαν την διαφορετικότητα της σύνθεσης της ενδο-κυπριακής κοινωνίας καθώς και τους δεσμούς των διοικητών της πόλης με την Ελλάδα κατά τον 6ο αιώνα π.Χ.

Οι ανασκαφές φαίνεται να έφεραν στο φώς επίσης τον σύνθετο χαρακτήρας της κοινωνίας (ένας συνδυασμός Ανατολής και Ελληνισμού) αλλά και στοιχεία που αφορούν τη θρησκεία. Αναφάνηκαν ακόμη ιστορικά γεγονότα όπως πολιτιστικές και εμπορικές σχέσεις ενώ αποκαλύφθηκαν βασικά αστικά κατάλοιπα και εντοπίστηκαν στοιχεία που δηλώνουν την ανάπτυξη της περιοχής . Έτσι λοιπόν, οι ανασκαφές αυτές φέρνουν στο φώς στη ζωή και την ιστορία του πρωτότυπου βασιλείου της Αμαθούντας και μέσο αυτού ολόκληρου του νησιού.

Η γαλλική αποστολή της Αμαθούντας, που ιδρύθηκε το 1975 και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών και τη Γαλλική Σχολή Αθηνών, ανακάλυψε εδώ και τριάντα χρόνια η πόλη της νότιας ακτής της Κύπρου, αποτελούσε η πρωτεύουσα ενός από τα βασίλεια του νησιού.

Διευθυντής ανασκαφών : Antoine Hermary

Le site est ouvert au public. Les horaires varient en fonction de la saison. En savoir plus

localisation


Agrandir le plan