Ετήσια μαθήματα 2020 - 2021

Οι εγγραφές γίνονται από 13 Μαΐου μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2020 

Έναρξη μαθημάτων : Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.  

ΈΤΟΣ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΔΑΚΤ. ΩΡΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

1ο ΕΤΟΣ

 

Α1.1

αρχάριοι

Ados 1 (A)

Δευτέρα - Τετάρτη

17.00 - 18.30

90

 

620€

Ados 1 (B)

Δευτέρα -   Πέμπτη

15.30 - 17.00

90

Ados 1 (C)

Τρίτη -   Παρασκευή

17.00 - 18.30

90

2ο ΕΤΟΣ

 

A1.2

Ados 2 (A)

Δευτέρα -   Τετάρτη

17.00 -   18.30

90

 

620€

Ados 2 (B)

Τρίτη -   Παρασκευή

17.00 - 18.30

90

Ados 2 (C)

Δευτέρα - Πέμπτη

15.30 -   17.00

90

3ο

ΕΤΟΣ

 

A2

Ados 3 (A)

Δευτέρα -   Τετάρτη

17.00 – 18.30

90

 

620€

Ados 3 (B)

Τρίτη - Παρασκευή

17.00 -   18.30

90

Ados 3 (C)

Δευτέρα - Πέμπτη

15.30 - 17.00

90

4ο ΕΤΟΣ            

B1.1

 

IGCSE

Ados 4 (A)

Δευτέρα - Τετάρτη

17.00 - 18.30

90

 

620€

Ados 4 (Β)

Τρίτη - Παρασκευή

17.00 - 18.30

90

Ados 4 (C)

Δευτέρα - Πέμπτη

15.30 - 17.00

90

5ο

ΕΤΟΣ

 

B1.2

 

Ados 5 (A)

Δευτέρα - Τετάρτη

15.30 - 17.30

120

 

750€

 

Ados 5 (B)

Τρίτη - Παρασκευή

17.00 - 19.00

120

6ο

ΕΤΟΣ

B2

 

Ados 6 (A)

Τρίτη - Παρασκευή

17.00 - 19.00

120

 

750€

Ados 6 (B)

Δευτέρα - Τετάρτη

15.00 - 17.00

120

7ο

ΕΤΟΣ

 

C

Προχωρημένο επίπεδο

 

Δευτέρα -   Τετάρτη

Παρασκευή

19.00 - 20.30

19.00 - 20.30

135

 

945€

Ο αριθμός των θέσεων που προβλέπεται για κάθε τμήμα είναι περιορισμένος γι' αυτό προκρατήστε τις θέσεις σας εγκαίρως. Ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος 6 άτομα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut français de Chypre