Πολιτιστικό πρόγραμμα

Ωράριο Λειτουργίας

Το Ινστιτούτο είναι ανοικτό στο κοινό :

Δευτέρα 9:00-18:00
Τρίτη 9:00-18:00
Τετάρτη 9:00-18:00
Πέμπτη 9:00-18:00
Παρασκευή 9:00-14:00

Contact

Ανακαλύψτε το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου σε βίντεο!

by Lovely Films Cinema - Nikolas Kontolemis

Session DELF B2 en janvier 2018

French version - γαλλική έκδοση

Exceptionnellement pour l’année 2018, l’Institut français de Chypre propose une session de DELF B2 en janvier !
Les inscriptions sont ouvertes et continuent jusqu’au 31 octobre. Renseignements : 22 45 93 33/6s'inscrire

Εκτάκτως για το 2018, το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου προτείνει μια εξεταστική DELF για το επίπεδο B2 τον Γεννάρη !
Οι εγγραφές έχουν αρχίσει και συνεχίζονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Πληροφορίες: 22 45 93 33/6 - registration examen

Exceptionally for 2018, the Institut français de Chypre offers a DELF B2 session in January !
Registration is open and continues until the 31st October. Information: 22 45 93 33/6registration examen