Καλοκαιρινές διακοπές

Το Γαλλικό Ινστιτούτο θα είναι κλειστό για τις καλοκαιρινές διακοπές από τις 3 μέχρι τις 21 Αυγούστου.

Institut français de Chypre