Ευκολία πληρωμής

 Jcc

Σας παροτρύνουμε να πληρωνετε εξ αποστάσεως : https://www.jccsmart.com/e-bill/34609024.

Ωράριο Λειτουργίας για το κοινό

 

22 459 333 / contact@ifchypre.org

Δευτέρα 8:30 -15:30
Τρίτη 8:30 -15:30
Τετάρτη 8:30 -15:30
Πέμπτη 8:30 -15:30
Παρασκευή 8:30-14:30

Contact

Γραφείο Εξετάσεων

Το Γραφείο Εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή/και εγγραφές στις ακόλουθες μέρες και ώρες :

Δευτέρα

8:30-14:30

Τρίτη

8:30-13:00 

14:00-17:00

Τετάρτη

8:30-13:00

14:00-17:00

Πέμπτη

8:30-14:30

Παρασκευή

8:30-14:30

Contact

Espace Campus France

Το Γραφείο Campus France του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή/και εγγραφές στις ακόλουθες μέρες και ώρες :

Δευτέρα 9:00 - 18:00
Τρίτη 9:00 - 15:00
Τετάρτη 9:00 - 18:00
Πέμπτη 9:00 - 15:00
Παρασκευή 9:00 - 14:00

Contact Campus France

TCF/TEF

Το πρόγραμμα για τις επόμενες ημερομηνίες για τα τεστ πιστοιποίησης TCF και TEF είναι διαθέσιμο:

Εξέταση : TCF Canada - Ημερομηνία : 29 Σεπτεμβρίου -  Περίοδος εγγραφών Εξεταστικό : 6 με 24 Σεπτεμβρίου -  κέντρο : Γαλλικό Ινστιτούτο Λευκωσία

Εξέταση : TEF Canada - Ημερομηνία :  20 Οκτωβρίου - Περίοδος εγγραφών Εξεταστικό : 24 Σεπτεμβρίου με 11 Οκτωβρίου  -  κέντρο : Γαλλικό Ινστιτούτο Λευκωσία

Εξέταση : TCF Tout public - Ημερομηνία :  05Νοεμβρίου  - Περίοδος εγγραφών Εξεταστικό : 4 με 27 Οκτωβρίου  -  κέντρο : Γαλλικό Ινστιτούτο Λευκωσία

Πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφή