Ευκολία πληρωμής

 Jcc

Σας παροτρύνουμε να πληρωνετε εξ αποστάσεως : https://www.jccsmart.com/e-bill/34609024.

Καλοκαιρινό ωράριο

 

22 459 333 / contact@ifchypre.org

Δευτέρα 8:00 -16:00
Τρίτη 8:00 -16:00
Τετάρτη 8:00 -16:00
Πέμπτη 8:00 -16:00
Παρασκευή 8:00-14:00

Contact

Γραφείο Εξετάσεων

Το Γραφείο Εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή/και εγγραφές στις ακόλουθες μέρες και ώρες :

Δευτέρα

8:30-14:30

Τρίτη

8:30-13:00 

14:00-17:00

Τετάρτη

8:30-13:00

14:00-17:00

Πέμπτη

8:30-14:30

Παρασκευή

8:30-14:30

Contact

Espace Campus France

Το Γραφείο Campus France του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή/και εγγραφές στις ακόλουθες μέρες και ώρες :

Δευτέρα 9:00 - 18:00
Τρίτη 9:00 - 15:00
Τετάρτη 9:00 - 18:00
Πέμπτη 9:00 - 15:00
Παρασκευή 9:00 - 14:00

Contact Campus France

Λόγω της ημέρας της Καθολικής Αναλήψεως, το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου θα είναι κλειστό για το κοινό την Πέμπτη 26 Μαΐου.

Λόγω της ημέρας της Καθολικής Αναλήψεως, το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου θα είναι κλειστό για το κοινό την Πέμπτη 26 Μαΐου.

Ascension Day

Ascension Day is a public holiday. It is a day off for the general population, and schools and most businesses are closed.

What Do People Do?

Some Christians in France may attend special church services to mark the ascension of Jesus to heaven. For other people, Ascension Day is an opportunity to spend time with family and friends or to enjoy the spring weather. Ascension Day falls on a Thursday so many people take a day of their annual leave on Friday and so enjoy a four-day weekend. They often use the opportunity to take a short vacation.

Public Life

Public life is generally quiet on Ascension Day. Post offices, banks, stores and other businesses are closed. Outside of tourist areas, restaurants and cafes may also be closed. However, bakeries and some stores in Paris, as well as at airports and railway stations and along major highways, are open. Small businesses may also be closed on the Friday and Saturday after Ascension Day, even if they are usually open on these days.

Public transport service schedules vary depending on where one lives and intends to travel. Some villages and small towns hold sporting or cultural events on Ascension Day and during the following weekend. These may cause some local disruption to traffic.

Background and symbols

Ascension Day marks the day that Jesus ascended to heaven following his crucifixion and resurrection.