Ευκολία πληρωμής

 Jcc

Σας παροτρύνουμε να πληρωνετε εξ αποστάσεως : https://www.jccsmart.com/e-bill/34609024.

Καλοκαιρινό ωράριο

 

22 459 333 / contact@ifchypre.org

Δευτέρα 8:00 -16:00
Τρίτη 8:00 -16:00
Τετάρτη 8:00 -16:00
Πέμπτη 8:00 -16:00
Παρασκευή 8:00-14:00

Contact

Annual French courses 2022 2023 

 

Θέση:
Responsable - Etudes en France - administrative des cours
Διεύθυνση:
59, Strovolos Avenue
Nicosia
2018
Τηλέφωνο:
+357 22 45 93 35
Κινητό:
+357 22 45 93 33
Αποστολή Email