Εργαστήρια προετοιμασίας διαδικτυακά για το DELF B2 και το DALF C1 & C2

Θέλετε να προετοιμαστείτε αποτελεσματικά για τις εξετάσεις DELF B2 / DALF C1 και C2 που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο του 2020; 

Περισσότερα...

Institut français de Chypre