Ανακαλύπτοντας την Αμαθούντα

Με πρωτοβουλία της αρχαιολογικής αποστολής της Αμαθούντας, ένας αφηγηματικός χάρτης, στα γαλλικά και στα αγγλικά, προσφέρει ένα ταξίδι ανακάλυψης της Αμάθουντας, των μνημείων και της ιστορίας της, μέσω επιγραφών που ανακαλύφθηκαν σε διαφορετικά μέρη του χώρου, σε διάφορες γλώσσες και κείμενα. Εικόνες, βαθυτεροι θεσμοί και μια διαδικτυακή βιβλιογραφία εμπλουτίζoυν το ταξίδι. Από τους Alexandre Rabot και Anna Cannavò, HiSoMA, MOM, Lyon.