Γαλλική αρχαιολογική αποστολή του Κλημώνα

Η ανασκαφή του Κλημώνα θα επιτρέψει να γραφτεί μια νέα σελίδα της κυπριακής προϊστορίας.

Οι ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο του Κλημώνα έδειξαν ότι είχαν δημιουργηθεί οικισμοί στην Κύπρο από το 9 100 έως το 8 600 π.Χ., λίγους μόνο αιώνες, δηλαδή, αφότου οι πρώτοι μόνιμοι κάτοικοι της νεολιθικής εποχής άρχισαν να καλλιεργούν άγρια σιτηρά στην Εγγύς Ανατολή (περίπου 9.500 π.Χ.)

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν στην περιοχή τα ερείπια ενός δημόσιου χωμάτινου κτηρίου με διάμετρο 10 μέτρα, μισοθαμμένο, το οποίο θα πρέπει να χρησίμευε για τη συγκέντρωση του συνόλου της συγκομιδής και γύρω από το οποίο ήταν κτισμένες κατοικίες . Στο εσωτερικό τους έχουν έρθει στο φως αναθηματικές προσφορές, όπως βέλη πυριτίου ή πράσινες χάντρες από πέτρα, καθώς και εργαλεία παρόμοια με αυτά που βρίσκονται σε σύγχρονους αρχαιολογικούς χώρους της νεολιθικής εποχής στην κοντινή ήπειρο. Στον Κλημώνα βρέθηκαν επίσης κατάλοιπα σπόρων τοπικών φυτών και σιτηρών, που εισήχθησαν από την ακτή των Λεβαντίνων (όπως η "Ζέα", ένα από τα πρώτα εισαγόμενα σιτηρά από την Εγγύς Ανατολή).

Η MAE, η Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού συμμετέχουν στη λειτουργία της αποστολής. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου παρακολουθεί συνεχώς τα έργα. Μια νέα εκστρατεία ανασκαφής θα ξεκινήσει την άνοιξη του 2013.

Διευθυντής Ανασκαφών : Jean Guilaine

Ο αρχαιολογικός χώρος είναι ανοικτός στο κοινό.

Μάθετε περισσότερα