Επιλέξτε τη γαλλική εκπαίδευση

Η επιλογή της γαλλικής εκπαίδευσης σημαίνει υιοθέτηση αξιών αριστείας, ανταλλαγής και  ακτινοβολίας. Σημαίνει την επιλογή ποιοτικής εκπαίδευσης διεθνούς εμβέλειας, καθοδηγούμενη από την απαιτητική γαλλική εκπαίδευση, ανοιχτή στη χώρα υποδοχής. Σε αυτό το φυλλάδιο, θα βρείτε όλες τις βασικές πληροφορίες για τη γαλλική εκπαίδευση.