Η πύλη της Ιστορίας των τεχνών, ένας συνεχής διάλογος με τον πολιτισμό

Πρόκειται για μια ολοκαίνουργια έκδοση της πύλης «Ιστορία των Τεχνών», πλήρως αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη, από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού για να στηρίξουν κάθε νέο στη πορεία της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής του εκπαίδευσης.

Institut français de Chypre