Σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Παρισιού, το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου είναι το μόνο πιστοποιημένο κέντρο στην Κύπρο, το οποίο προσφέρει τα διπλώματα TEF, τα οποία πιστοποιούν τις επικοινωνιακές ικανότητες του υποψήφιου στα γαλλικά.

Créé en 1998 par la CCI Paris Île-de-France, le Test d’évaluation de français (TEF) est un examen de référence internationale qui mesure votre niveau de connaissances et de compétences en français.

Σε τι χρησιμεύουν;

Τα TEF πιστοποιούν το επίπεδο του υποψηφίου στα γαλλικά για επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς ή ακόμη και για σκοπούς μετακίνησης. Συγκεκριμένα για:

Fees

Οι εξετάσεις γίνονται σε ηλεκτρονική μορφή σε υπολογιστή ή σε χαρτί.

Η κάθε εξεταστική διοργανώνεται μετά από αίτηση του υποψηφίου.

Registration Form

Institut français de Chypre