Ωράριο

22 459 333 / contact@ifchypre.org

Δευτέρα 8:00 - 18:00
Τρίτη 8:00 - 18:00
Τετάρτη 8:00 - 18:00
Πέμπτη 8:00 - 18:00
Παρασκευή 8:00 - 13:00

Contact

Γραφείο Εξετάσεων

Το Γραφείο Εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή/και εγγραφές στις ακόλουθες μέρες και ώρες :

Δευτέρα

8:30-14:30

Τρίτη

8:30-13:00 

14:00-17:00

Τετάρτη

8:30-13:00

14:00-17:00

Πέμπτη

8:30-14:30

Παρασκευή

8:30-14:30

Contact

Ευκολία πληρωμής

 Jcc

Σας παροτρύνουμε να πληρωνετε εξ αποστάσεως : https://www.jccsmart.com/e-bill/34609024.

Espace Campus France

Το Γραφείο Campus France του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου είναι στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή/και εγγραφές στις ακόλουθες μέρες και ώρες :

Δευτέρα 9:00 - 18:00
Τρίτη 9:00 - 15:00
Τετάρτη 9:00 - 18:00
Πέμπτη 9:00 - 15:00
Παρασκευή 9:00 - 14:00

Contact Campus France

C1 French courses

French version - γαλλική έκδοση

 

C1 French courses

Do you want to be fluent in French? To improve your writing and speaking skills?

Join our C1 courses!

 Choose to join our face-to-face C1 course or our online C1 course.

 

Information: www.ifchypre.org

Registrations: 22 45 93 33

--------------

Μαθήματα Γαλλικών C1

 

Θέλετε να μιλάτε άριστα τη Γαλλική γλώσσα; Θέλετε να βελτιώσετε τον γραπτό και προφορικό σας λόγο;

Τα μαθήματα C1 του Γαλλικού Ινστιτούτου έχουν φτιαχτεί για εσάς!

Επιλέξετε το δια ζώσης μάθημα C1 ή το διαδικτυακό μάθημα C1 .

 

Πληροφορίες: www.ifchypre.org

Εγγραφές: 22 45 93 33